Kolme mere virtuaalne tippkohtumine ja veebifoorum

19.10.2020, Tallinn

Kolme mere virtuaalne tippkohtumine ja veebifoorum tõi 19.10.2020 kokku riigipead ning ärikogukonna, et edendada koostööd energia-, transpordi- ja digisektorite taristu arendamiseks. Kolme mere algatus laiemalt edendab 12 Euroopa riigi ja partnerite koostööd – ühiselt majandusse ja energiajulgeolekusse panustades muudetakse Euroopa ühtsemaks.
Kolme mere virtuaalsel tippkohtumisel Tallinnas kirjutame algatusele üheskoos uue peatüki – peatüki, kus nutikad investeeringud Kolme mere piirkonna taristusse kindlustavad meie liidrirolli Euroopa majanduse kasvatamisel.
Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi president
svg

Kolm merd on algatus, mis ühendab 

Kolm merd toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulisteks partneriteks on Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja Saksamaa.

Eesmärgid

Kolme mere algatus  edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristu arendamiseks. Sihiks on uued investeeringud, majanduskasv ning energiajulgeolek.

Kolme mere lugu

Algatus sai nurgakivi 2015. aastal.
Presidentide tasemel toimub Kolme mere tippkohtumine korra aastas, lisandunud on ärifoorum ning loodud rahvusvaheline investeerimisfond vajalike taristuprojektide rahastamiseks.

Investeerimisfond

Kolme mere investeerimisfond loodi ambitsioonikate taristuprojektide rahastamiseks. Fondi juhitakse ärilistel alustel ehk investeerimisprojektide valikul lähtutakse majanduslikust tasuvusest. Fondi nõustab  Amber Infrastructure Group.

Uudised

VIDEO: Kolme mere algatuse parlamendifoorum keskendus ühendamisprojektidele
Eesti eestvedamisel täna videosilla vahendusel toimunud esimese Kolme mere algatuse parlamentaarse foorumi arutelud keskendusid infrastruktuuri rahastamisele ja erakapitali kaasamisele.
Urmas Reinsalu: Kolme mere algatus – mis, milleks ja kellele?
Lühidalt öeldes on kolme mere algatuse liikmete ühiseks huviks uued investeeringud taristusse, majanduskasv ning energiajulgeolek.