Kolme Mere investeerimisfondi juhatus kinnitas eile Eesti liitumise fondi tuumikinvestorite ringiga. Valitsus otsustas Eesti osalemise fondis tänavu aprillis ja Eesti investeerib fondi kuni 20 miljonit eurot.

„Meile on tähtis Kolme Mere riikide koostöö, seetõttu soovime panustada ka ühisesse fondi ja loodame peagi näha esimesi tehtud investeeringuid,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

„Ootame, et fond elavdaks Eesti kapitaliturge just infrastruktuuriprojektide osas ning muidugi pakuks ka täiendavaid rahastamisvõimalusi Eesti ettevõtetele transpordi, energia ja digiinfrastruktuuri valdkonnas oma potentsiaali realiseerimiseks Kolme Mere riikides,“ lisas Helme.

Kolme Mere investeerimisfond on välja kasvanud regiooni riikide presidentide algatusest, mille eesmärk on hoogustada infrastruktuuri arendamist energia, transpordi ning digi valdkondades. Hetkel on fondiga liitunud või otsusest liituda teavitanud Eestile lisaks Poola, Rumeenia, Läti, Ungari ja Bulgaaria. Mitmed riigid on liitumisotsust kaalumas.

Fond investeerib Kolme Mere riikide transpordi, energia ja digiinfrastruktuuri projektidesse ja eesmärk on lähiaastatel kaasata 3 kuni 5 miljardit eurot riikide, finantsinstitutsioonide ja institutsionaalsete investorite vahendeid.

Kolme Mere algatus toob kokku 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

Kolme Mere algatus edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Koostöö eesmärkideks on majanduskasv, elanike heaolu ja Euroopa konkurentsivõime kasvatamine, samuti energiajulgeolek ja avatud konkurentsile tuginev energiaturg ning läbi nutikate investeeringute kliimaeesmärkide saavutamine.

Järgmine Kolme mere algatuse tippkohtumine toimub virtuaalselt Tallinnast 19. oktoobril, selle avab riigipeade debatt koostööplatvormi edasise rolli üle. Tippkohtumisel räägitakse rahvusvaheliste taristuprojektide rahastamisest ning pakutakse lahendusi energia ja transpordisektori digitaliseerimiseks. Viimase raames esitleb Eesti maailma esimese digiühiskonnana Kolme mere regiooni arengu toetamiseks loodud „Smart Connectivity“ visiooni. Sündmust saab jälgida otseülekandes.