Foto: Andrej Tarfila

Täna kuulutati välja 12 riigis läbi viidud rahvusvahelise fotokonkursi parimad. Osalejad jäädvustasid kõige pilkupüüdvamad viisid, kuidas taristu ühendab või vastupidi, selle puudumine lahutab inimesi. Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei korraldatud konkursi võitis Sloveenia fotograaf Andrej Tarfila pildiga Ljubljanica jõge ületavast sillast.

Fotokonkursi eesmärgiks oli lahti mõtestada viise, kuidas taristu meid kõiki mõjutab. „Taristu on kaasaegse maailmakorralduse alus. Me puutume sellega moel või teisel igapäevaselt kokku. Liigume mööda maanteid või raudteerööpaid, saame elektriliinide toel energiat ning kasutame andmesidevõrke. Kaasaegne ja kvaliteetne taristu tõstab inimeste elukvaliteeti, toetab majanduskasvu ning innovatsiooni,“ selgitas teemavalikut konkursi peakorraldaja Mattias Tammet Eesti Vabariigi Presidendi Kantseleist. Võistlusel osalesid vaid professionaalsed fotograafid.

„Konkursi reeglid andsid fotograafidele küllalt palju ruumi teemaga sobitumiseks. Nagu lootsime, pakkusid eri riikide fotograafid taristu mõjust väga erinevaid nägemusi. Igal fotograafil oli võimalik konkursile esitada mitu tööd ning isegi ühe fotograafi eri pildid erinesid üksteisest tihti märkimisväärselt,“ lisas Tammet.

Konkursi teise koha pälvis Leedu fotograaf Saulius Žiūra pildiga Vilniuse-Kaunase maanteelt. Kolmanda koha saavutas samuti Sloveenia fotograaf Andrej Tarfila foto Črni Kal viaduktist.

Fotokonkurss oli sissejuhatuseks oktoobri lõpus Tallinnast toimuvale Kolme mere riikide virtuaalse tippkohtumisele. Sündmus toob kokku 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari.

Kolme Mere algatus toetab piiriülest koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Sellega parendatakse inimeste liikumisvõimalusi, rahvusvahelist kaubavahetust, energiajulgeolekut ning rakendatakse tänapäevased digivõimalused paremini meie teenistusse. Investeeringud taristusse aitavad säilitada praeguseid ning luua uusi töökohti ning loovad viljaka kasvulava uutele innovaatilistele teenustele ning ärimudelitele.

19. oktoobril toimub Tallinnast esimene Kolme mere virtuaalne tippkohtumine, mille avab riigipeade debatt koostööplatvormi edasise rolli üle. Lisaks annavad kohtumisele kaalu ettekanded ja arutelud rahvusvaheliste taristuprojektide rahastamisest ning pakutakse lahendusi energia ja transpordisektori digitaliseerimiseks. Viimase raames esitleb Eesti maailma esimese digiühiskonnana Kolme mere regiooni arengu toetamiseks loodud „Smart Connectivity“ visiooni. Sündmust saab jälgida tippajakirjanike modereeritud otseülekandes.