Juunis Eestis toimuma pidanud Kolme mere tippkohtumine ja ärifoorum lükkuvad seoses koroonaviiruse levikuga edasi ning toimuvad 19.–20. oktoobril 2020. Sündmus toob Eestisse riigipead, äriliidrid ning tippametnikud nii Euroopast kui ka Ameerikast.

Kolm merd on koostööplatvorm, mis toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki. Algatus edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Tegevuse eesmärkideks on majanduskasv, energiajulgeolek ning ühtsema Euroopa kujundamine.

Kolme mere tippkohtumisel ja ärifoorumil olid lisaks Kolme mere maade presidentidele algselt oma osalemise kinnitanud näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) peadirektor Kristalina Georgieva, Ameerika Ühendriikide energiaminister Dan Brouillette, Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valean ning Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier. Osalejate nimekiri täieneb järgnevate kuude jooksul, sest töö tippkohtumise ettevalmistamiseks jätkub endises tempos.

Otsus sündmus edasi lükata oli globaalset kriisiolukorda arvestades ainuvõimalik. Ennekõike on tähtis tagada inimeste heaolu ning ohutus ja panustada koroonaviiruse leviku tõkestamisse.

President Kersti Kaljulaidi sõnul jälgivad tippkohtumise korraldajad aktiivselt maailmas toimuvat. „Koroonaviiruse levik näitab, et riigid peavad omavahel oskama ja suutma koostööd teha. Praeguse kriisi järel on investeeringud Kolme mere piirkonda olulisemad kui kunagi varem. Transpordi- ja energiasektori taristu arendamine ning digilahendustes peituva potentsiaali rakendamine on uue majanduskasvu saavutamiseks kriitilise väärtusega,“ rõhutas president.

Tippkohtumine ja ärifoorum tõmbavad rahvusvahelise tähelepanu Kolme mere regiooni jaoks tähtsatele küsimustele nagu:
- Millised taristuinvesteeringud aitavad tagant tõugata piirkonna majanduskasvu?
- Kuidas lõigata kasu tehnoloogilisest innovatsioonist ning vähendada Ida- ja Kesk-Euroopa mahajäämust Lääne-Euroopast?
- Kuidas ühendada Kolme mere riikide energiavõrke omavahel ning ülejäänud Euroopaga? Kuidas liikuda Euroopa ühtse energiaturu suunas?

Eestis toimuva tippkohtumise eripäraks on oodatult digiteemadele ning targale ühenduvusele keskendumine.