19. oktoobril toimub Tallinnast Kolme mere virtuaalne tippkohtumine ja veebifoorum, mille avab riigipeade debatt koostööplatvormi edasise rolli üle. Lisaks annavad kohtumisele kaalu ettekanded ja arutelud rahvusvaheliste taristuprojektide rahastamisest ning pakutakse lahendusi energia ja transpordisektori digitaliseerimiseks. Viimase raames esitleb Eesti maailma esimese digiühiskonnana Kolme mere regiooni arengu toetamiseks loodud „Smart Connectivity“ visiooni. Sündmust saab jälgida tippajakirjanike modereeritud otseülekandes.

Oktoobris Eestis toimuma pidanud Kolme mere tippkohtumine ja ärifoorum lükkub COVID-19 levikust tingituna edasi. President Kersti Kaljulaidi sõnul peab rahvusvahelise suursündmuse korraldamine harjumuspärases konverentsi formaadis ootama sobivamat aega. „Kroonviiruse lai levik ja prognoosid lähitulevikuks sunnivad korraldajaid ettevaatlikkusele ning kõigi ohutust ja heaolu silmas pidades viime Tallinnasse planeeritud Kolme mere tippkohtumise läbi 19. oktoobril virtuaalselt,“ ütles riigipea. Osalema oodatakse kõigi 12 Kolme mere algatuse liikmesriigi presidente.

19. oktoobril toimuval Kolme mere virtuaalsel tippkohtumisel ja veebifoorumil on kolm fookust. Esiteks algatuse tulevik ning roll liikmesriikide majanduskasvu ning energiajulgeoleku suurendamisel. Teiseks Kolme mere piirkonnas rahvusvaheliste energia-, transpordi- ning digitaristu projektide rahastamine ning kolmandaks Smart Connectivity visiooni tutvustamine. Viimane neist on Eesti lisapanus, mis aitab leida viise infrastruktuuri senisest tõhusamaks kasutamiseks.

Smart Connectivity eesmärgiks on luua kasvulava uuenduslikele teenustele ning toetada innovatsioonile toetuvat majanduskasvu. See võiks viia meid lõpuks näiteks maanteetranspordi automatiseerimise ning elektrivõrkude nutikaks muutmiseni, mis lubaks tarbijal olla samal ajal ka energia tootja ning salvestaja rollis. Lennuka visiooni elluviimiseks tuleb transpordi- ja energiataristu rajamisel pidada terves Kolme mere regioonis silmas ühtseid põhimõtteid ning keskenduda senisest enam avatud andmevahetusele ning kogutud andmete kasutamisele.

„Riikidevaheline koostöö, majanduse turgutamine ning pika perspektiiviga investeeringud on praeguse kriisi seljatamisel võtmetähtsusega. Kolme mere algatuse eesmärgid, mis puudutavad energiajulgeolekut, majanduskasvu, atlandiülest koostööd ning kliimaeesmärkide täitmist on jätkuvalt liikmesriikide fookuses ning algatus purjetab pärituules,“ võttis president Kersti Kaljulaid kokku Kolme mere koostööplatvormi käekäigu.