Täna ütles USA välisminister Michael Pompeo Münchenis välja, et Ühendriikidel on plaanis suunata Kolme mere projektidesse 1 miljard dollardit, mis näitab nende tugevat usku meie regiooni majandusse,“ lausus president Kersti Kaljulaid täna Müncheni julgeolekukonverentsil toimunud Kolme mere Algatuse ümarlaual, kus ta esines koos koos USA energiaministri Dan Brouillette’iga.

„Kolme mere maad moodustavad kolmandiku Euroopa Liidu territooriumist ja nendes riikides elab kokku 105 miljonit inimest. Samas on nende riikide SKP kokku vähem kui viiendik Euroopa Liidu omast. Seetõttu on oluline leida võimalusi tuua nende riikide infrastruktuuridesse, energia- ja digivaldkonda rohkem investeeringuid ning seeläbi arendada ka Euroopa riikide vahelist koostööd arendada,“ lausus riigipea.

„Aga selleks, et saaksime teha head koostööd taristu-ja energiaküsimustes, tuleb meil pöörata rohkem tähelepanu ka digitaliseerimisele ning targale ühenduvusele. Suve algul Tallinnas toimuva Kolme mere Algatuse tippkohtumise üheks eesmärgiks on ka seada kõrgemad sihid ka riikide digikoostööle ja digikirjaoskuse arendamisele,“ lisas Eesti riigipea.

Eestis toimuva tippkohtumiseni on jäänud ainult neli kuud ning selle eesmärgiks on luua ühtne arusaam algatuse sihtidest ning otsustada, kuidas liigutakse edasi. Kolme mere Algatus toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulisteks partneriteks on Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja Saksamaa. Kolme mere eesmärgiks on edendada koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digitaalsektorite taristute arendamiseks ning seeläbi panustatakse ka Euroopa Liidu majanduse, ühtekuuluvuse ning julgeoleku suurendamisesse.