Välisminister Urmas Reinsalu videokohtumisel. Foto: Raigo Pajula

Täna toimus Eesti eestvedamisel esimene Kolme mere regiooni välisministrite videokohtumine, kus arutati osalevate riikide valitsustasandite kaasamist koostööplatvormi eesmärkide saavutamisse. 12 EL-i liikmesriiki ning partnereid ühendava algatuse sihiks on läbi taristuinvesteeringute suurendada piirkonna majanduskasvu ja energiajulgeolekut ning parandada riikidevahelisi ühendusi. Täitevvõimu laiem kaasamine panustaks nende praktiliste eesmärkide saavutamisse.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et erinevate riikide valitsustel on võimalus osaleda riikidevaheliste suurprojektide elluviimises. „Nad saavad tuua organisatsioone ja ettevõtteid ühe laua taha ning luua eeldused mitmekülgseks praktiliseks koostööks. Lisaks on ministeeriumite võimuses näidata üles poliitilist toetust laiematele strateegilistele arengusuundadele, mis võivad omakorda anda tõuke erakapitali liikumisele,“ lisas Reinsalu.

Kolme mere välisministrite videokohtumisega tõi Eesti tähelepanu võtmepunktidele, mis võiks olla algatuse järgmisteks praktilisteks tulemusteks. Mõttevahetustest sündivad ideed ja koostöö omakorda panustavad Läänemere, Aadria mere ja Musta mere vahel paikneva regiooni majanduskasvu taastumisse ning taristu arendamisse, mis mõjutab enam kui saja miljoni inimese heaolu.

Ühtlasi oli kohtumine oluline verstapost enne 19.–20. oktoobril Eestis toimuvat Kolme mere tippkohtumist ja ärifoorumit. Eesti jaoks viimaste aastate olulisim välispoliitiline sündmus toob siia riigipead, äriliidrid ja tippametnikud nii Euroopast, USA-st kui mujalt. „Ka sellel sündmusel kavatseme võtta praktilise vaatenurga. Sügisese tippkohtumise eesmärgiks on areneva algatuse tegevust fokusseerida. Arutada erinevaid arenguvõimalusi ning leida regioonile sobivaid lahendusi, mis viiakse ka ellu,“ selgitas välisminister.

„Eestile kui e-riigile kohaselt keskendutakse ka digitaliseerimisele ning targale ühenduvusele. Digikomponentide nutikas rakendamine uue taristu rajamisel võib osutuda terve regiooni jaoks konkurentsieeliseks. Sellega luuakse sobiv pind uutele ärimudelite ning tehnoloogiate rakendamiseks,“ sõnas Reinsalu. „Nutikad ühenduvusteenused, mille investeerimisplatvormiks Kolme mere algatus võib saada, toetavad ühtlasi nii rohelist taristut kui ka meie globaalseid kliimaeesmärke.“

Eesti organiseeritud välisministrite kohtumisel osalesid Kolme mere riikide (Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari) ning algatuse partnerite (USA, Saksamaa ning Euroopa Komisjoni) esindajad.