Eestis loodi Kolme mere sekretariaat, et tagada järgmise tippkohtumise ja ärifoorumi ladus korraldus ning Kolme mere algatuse koordineerimine laiemalt. 12 Euroopa Liidu liikmesriigi koostööd edendav algatus on kiires arengus ning selle majanduslik ja poliitiline tähtsus tõusuteel. Seetõttu oli õige aeg ka tegevust koordineeriva üksuse loomiseks.

Kolm merd on koostööplatvorm, mis toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki. Algatus edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Tegevuse eesmärkideks on majanduskasv, energiajulgeolek ning ühtsema Euroopa kujundamine.

Kolme mere sekretariaadi rolliks on muu hulgas 19.-20. oktoobril Tallinnas toimuva tippkohtumise ja ärifoorumi korraldamise koordineerimine. Sündmus toob Eestisse riigipead, äriliidrid ning tippametnikud nii Euroopast kui ka Ameerikast, kokku üle 500 inimese. Samuti jääb sekretariaat vastutama Kolme mere algatuse igapäevase toimimise, infovahetuse ning uuringute ja ülevaadete koostamise eest laiemalt. Sekretariaadi moodustamisega uut organisatsiooni ei looda, vaid ametikohad täidetakse juba praegu erinevate asutuste ridades Kolme merega tegelevate inimestega.

Kolme mere sekretariaadi juhi Kati Lausi sõnul on algatus selle regiooni esimene katse laiapõhjalist koostööd teha ning selles peitub suur potentsiaal. „Viie aasta eest käivitatud poliitiline algatus on punktis, kus on õige aeg üle vaadata eesmärgid ning seada sihte. Sekretariaat aitab siinkohal selgust luua, infot jagada ning koostööd tihendada,“ rääkis Laus. Tema sõnul tegutseb sekretariaat aasta lõpuni Tallinnas, misjärel initsiatiivi liikmesriigid otsustavad uuesti selle ülesannete, edasise töökorralduse ja võimaliku asukoha üle.