Kolme mere tippkohtumine Bukarestis 2018

19. oktoobril korraldab Eesti virtuaalse kolme mere tippkohtumise, kus osalevad üle veebi mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigipead, Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier ning Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo. Tallinnasse tulevad selleks puhuks kohale Poola president Andrzej Duda ja Bulgaaria president Rumen Radev.

President Kersti Kaljulaidi sõnul aitab kolme mere algatus vähendada meie regiooni investeeringute puudujääki ning võimaldab meil seda ühiselt turundada kui Euroopa kõige kiiremini kasvavat regiooni. „Kui me vaatame Lääne-Euroopat, siis see on omavahel tihedalt ühendatud transpordi- ja energiakoridoridega. Seda meie regiooniga kõrvutades on näha, et raudse eesriide taga veedetud aastad on jätnud oma jälje meie taristule, need ühendused on palju hõredamad. Samas on meie regioon aastaid vedanud kogu Euroopa Liidu majanduskasvu ning paremate ühenduste loomises on väga suur majanduspotentsiaal. See algatus aitab meil ülejäänud Euroopale järgi jõuda,“ lausus riigipea. President Kaljulaid tõi ka välja, et see algatus on viimaste aastate üks positiivsemaid Atlandi-ülesest koostöö telgesid. Niisamuti aitab see tugevdada Euroopa Liidu ühtsust, mille heaks kinnituseks on Euroopa Komisjoni kõrgetasemeline kohalolu meie üritustel.

Tippkohtumisel on kaks osa: kõrgetasemeline tippkohtumine, milles osalevad 12 kolme mere riigipead või riikide esindajad ning millega liituvad ka Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier, Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo ja Euroopa komisjoni asepresident Margrethe Vestager. Töösessioonil osalevad Eesti, Poola, Bulgaaria, Rumeenia, Läti, Ungari, Sloveenia ja Leedu riigipead.

Ürituse teine pool on kõigile huvilistele avatud veebifoorum, kus arutletakse Kolme mere piirkonna energia, transpordi ning digitaristu rahastamise ning energia ja transpordisektori digitaliseerimise üle. Üritusel lansseeritakse ka Kolme mere piirkonna targa ühenduvuse tervikkäsitlus, mis on valminud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vedamisel ning millest soovitakse kujundada standard piiriüleste nutikate taristuprojektide planeerimisel. Ekspertteadmisi lisavad Google ja McKinsey.

Riigipea sõnul on Eesti tippkohtumise korraldamise ajal lisanud kolme mere algatusele praktilist mõõdet. „Seadsime endale eesmärgiks kujundada sellest algatusest mõttevahetusplatvormi asemel hästi praktiline koostöövorm. Eesti eestvedamisel on süvenenud koostöö valitsuste tasandil, oluliselt on kasvanud kolme mere algatuse investeerimisfondiga liitunud riikide arv, loodud on Kolme mere sekretariaat ning targa ühenduvuse tervikkäsitlus, mis aitab leida viise infrastruktuuri senisest tõhusamaks kasutamiseks,“ lausus Eesti riigipea.

Otseülekande avab tipp-poliitikute arutelu Kolme mere algatuse ning regiooni tuleviku üle, mida modereerib Gideon Rachman Financial Times’i välistoimetusest. Otseülekanne jätkub ettekannete ja aruteludega rahvusvaheliste taristuprojektide rahastamisest ning päeva kolmas plokk keskendub targale ühenduvusele, kus pakutakse välja viise energia ja transpordisektori taristu digitaliseerimiseks, et soodustada innovatsiooni ja taristute senisest tõhusamat kasutamist. Üritusel kõneleb ka Ameerika Ühendriikide energiaminister Dan Brouillette ning mitmed teised ministrid ning äriliidrid.

Poola president Andrzej Duda tuleb Tallinnasse kohale kolme mere initsiatiivi ühe algatajana. Bulgaaria on järgmisel aastal toimuva kolme mere tippkohtumise korraldaja ning esmaspäevasel tippkohtumisel annab president Kaljulaid kolme mere sündmuse korraldamise õiguse sümboolselt president Radevile üle.