3SI parlamentaarne foorum, Tallinn, Eesti

Avaüritus parlamentide suuremaks kaasamiseks Kolme mere algatusse

Esimene Kolme mere algatuse parlamentaarne foorum toimus 3. juunil 2021. Selle foorumi eesistuja oli Riigikogu esimees hr Jüri Ratas ja ürituse moderaator ajakirjanik Neeme Raud.

Foorumi OTSEÜLEKANNET saab järgi vaadata siin:Programm

Kolme Mere Algatuse parlamentaarne foorum, 3. juuni 2021, 16.00–18.00 (EEST)
Moderaator: Neeme Raud, ajakirjanik

Riigikogu esimehe Jüri Ratase tervitussõnad

I Peaesinejad:

Elżbieta Witek, Poola Seimi marssal
Adam Kinzinger, Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja liige
Joe Philipsz, Kolme mere algatuse investeerimisfondi (3SIIF) investeeringute valdkonna juht

II Osalejate sõnavõtud:

Leedu
Viktorija Čmilytė-Nielsen
, Seimi spiiker

Läti
Ināra Mūrniece
, Seimi spiiker

Rumeenia
Anca Dana Dragu
, Senati esimees
Ludovic Orban, Saadikutekoja esimees

Sloveenia
Igor Zorčič
, Rahvuskogu esimees
Alojz Kovšca, Riiginõukogu esimees

Tšehhi
Radek Vondráček
, Saadikutekoja esimees

Ungari
László Kövér
, Rahvuskogu esimees

III Lõpusõnad

Jüri Ratas, Riigikogu esimees
Neeme Raud, moderaator

Esimesest Kolme mere parlamendifoorumist
Kolme mere Algatuse (Three Seas Initiative, 3SI) koostööformaat loodi 2016. aastal presidentide tasemel kui platvorm, mis pakub poliitilist toetust majandusarengu kiirendamisele ning piirkondadevahelise ning piiriülese koostöö ja ühenduvuse tugevdamisele 12 Läänemere, Aadria mere ja Musta mere vahel asuva Euroopa Liidu liikmesriigi vahel. Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja Euroopa Komisjon on 3SI strateegilised partnerid. Algatuse eesmärk on edendada energeetika-, transpordi- ja digisektori taristu arengut, toetades majanduskasvu ja energiajulgeolekut ning suurendades Euroopa ühtekuuluvust ja ühtsust.

2020. aastal oli Eesti Kolme mere algatuse koordinaator ning keskendus algatuse konsolideerumisele ja suuremale valitsustevahelisele koostööle kolme mere piirkonnas. Et hoida seda energiat alles kuni Sofias toimuva järgmise tippkohtumise ja ärifoorumini, korraldas Eesti esimese Kolme mere parlamendifoorumi, mis tõi esimest korda kokku Kolme mere algatuse liikmesriikide parlamentide esimehed, et arutada seadusandjate rolli Kolme mere algatuses.

Parlamentide kaasamine Kolme mere algatusse
Seadusandliku võimu kaasamine soodustaks Kolme mere algatuse praktiliste eesmärkide saavutamist ja suurendaks koostööformaadi tegevuse kestlikkust. Samuti võib parlamentide laiem kaasamine aidata kaasa koostööformaadi nähtavuse tõstmisele.

Esimene Kolme mere algatuse parlamentaarne foorum andis suurepärase võimaluse taas kinnitada riikide pühendumust sellele koostööformaadile ja arutada üheskoos lisandväärtuse üle, mida parlamendid algatusele anda võivad, näiteks:

Parlamentide võimalik roll 3SI eesmärkide elluviimise toetamisel – võttes arvesse parlamentide ainulaadset kogemust seadusloomes, saaksid nad veelgi tugevdada 3SI eesmärkide saavutamiseks vajalikku seadusandlikku keskkonda ja ettevõtlussõbralikku kliimat, püüdes samal ajal vähendada mittevajalikku halduskoormust kolme mere piirkonna prioriteetsete ühenduvusprojektide elluviimisel. Selle saavutamiseks on oluline piiriülene koostöö;

Kodanikeni ja huvirühmadeni jõudmine – parlamendiliikmetel on ainulaadne võimalus tutvustada Kolme mere algatuse eesmärke ja projekte avalikkusele. Parlamendid võivad aidata tõsta oma valijate teadlikkust Kolme mere algatusest. See on äärmiselt oluline algatuse ja selle prioriteetsete projektide vastu huvi äratamiseks ja neile kapitali leidmiseks.

Kontakt
Riigikogu välissuhete osakond
E-mail: vso@riigikogu.ee