Logo kasutamine

Kolme mere logo on registreeritud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis. Logo kasutamissoovist teavitage palun sekretariaati.


Kolme mere kaubamärgiga loodi algatusele lihtne ja meeldejääv visuaalne identiteet, mida rakendatakse Kolme mere regioonile ja selle arengupotentsiaalile tähelepanu juhtimiseks. Kolme mere logo koosneb number kolme kujutisest, millest on välja lõigatud osa ülemisest ja osa alumisest kaarest ning tekstist "Three Seas".

Number kolm, millel on osa kaartest eemaldatud, sümboliseerib Kolme mere algatusega liitunud riikide investeeringuvajadusi kolmes peamises valdkonnas - transport, energia ning digi. Number kolm sümboliseerib ka kolme merd (Aadria meri, Läänemeri ja Must meri), mille vahel liikmesriigid paiknevad.

Kolme mere logo võivad kasutada nii Kolme mere algatuse liikmesriigid, partnerid kui ka kolmandad isikud tegevuste ja ürituste reklaamiks, mille väärtused ning eesmärgid kattuvad Kolme mere algatuse omadega.

Logo kasutamissoovist andke palun teada Kolme mere sekretariaadile, kirjutades aadressile: info@3seas.eu