Координационно звено

Национален координатор от българска страна за „Три морета“

Кирил Петков – Министър на икономиката 

Координационно звено

Координационното звено ще работи за реализацията на българското домакинство на инициативата „Три морета“ през 2021 година. Звеното ще координира подготовката и провеждането на срещата на върха и бизнес форума в рамките на инициативата и ще обменя информация с другите страни-членки.

Димитър Стоянов – Главен секретар на президента на Република България

Членове:

Емил Ялнъзов - Посланик за специални поръчения, Министерство на външните работи, Emil.YALNAZOV@mfa.bg

Руси Иванов – Ръководител на Българската група на шерпите,     Roussi.ivanov@president.bg


Михаил Вълчанов - Координатор за напредъка на проектите,  projects.3seas.eu@bdbank.bg