Цели

Страните участнички в инициативата „Три морета“ споделят редица общи цели: икономически растеж, сигурност и изграждане на по-силна и сплотена Европа. За да бъдат реализирани тези цели, инициативата насърчава сътрудничество в развитието на инфраструктурата в секторите на енергетиката, транспорта и дигитализацията.

Целите на „Три морета“ са следните:

  1. Икономически растеж: Водещата цел на инициативата е да се стимулират икономическият растеж и благосъстоянието на региона. Увеличената динамика в търговията и в обмена на услуги между страните от инициативата и техните съседи ще създават и по-добра среда за растеж и ще подпомагат конкурентоспособността на Европа в глобален план.
  2. Привличане на по-голям интерес от страна на инвеститорите: Между държавите членки на Европейския съюз, страните участнички в инициативата „Три морета“ през последните години се отличават с по-високи от средните темпове на икономически растеж. Поради тази причина те предлагат на инвеститорите по-високи нива на възвръщаемост. Чрез съвместна дейност и прилагане на общи политики тези държави ще направят региона по-привлекателен на световния финансов пазар.
  3. Енергийна сигурност: Енергетиката не е само икономически въпрос. Тя е от значение за стратегическото развитие на региона и за неговата сигурност. Създаването на добре свързан и ефективно функциониращ енергиен пазар с възможност участниците в него да избират своите доставчици ще стимулира свободната конкуренция и ще гарантира, че регионът е по-добре снабден и с висока енергийна сигурност.
  4. Геополитика: Стабилното икономическо развитие в Европа, респективно в региона на „Трите морета“, ще допринесе за по-ефективната защита на интересите на страните участнички и в същото време ще им даде възможност да се противопоставят на общи предизвикателства.
  5. Интелигентна свързаност: Когато става дума за нови инвестиции, целта е да бъде извлечен максимумът от опита и потенциала на региона за прилагането на дигиталния решения. Това надхвърля рамките на развитието на дигиталната инфраструктура и обхваща създаването на интелигентни и модерни решения за обмен на данни, както и по-ефективното използване на информацията.
  6. Постигане на климатични цели: Ако държавите от региона възприемат сплотен подход за развитие на нова и модерна инфраструктура, това ще допринесе за намаляването на въглеродните емисии за постигането до въглеродна неутралност.

Сътрудничеството между страните от инициативата „Три морета“ и техните партньори ще доведе до по-силна, по-обединена и по-конкурентоспособна Европа на международната сцена.