Информация за медиите

2021 Среща на върха и бизнес форум: Насоки за медиите

Само акредитирани журналисти, фотографи и видео оператори ще имат достъп до местата на провеждане на събитията и до Медийния център на Срещата на върха и бизнес форума на Инициативата „Три морета“, които ще се проведат на 8-и и 9-и юли 2021 г. в Националния дворец на културата (НДК) в София. 

Снимки и видео

Снимки по време на събитието ще могат да се теглят на следния уеб адрес: https://flickr.com/photos/193341046@N03/

Контакти

press@3seas.eu