2021 Среща на върха и бизнес форум: Насоки за медиите

Само акредитирани журналисти, фотографи и видео оператори ще имат достъп до местата на провеждане на събитията и до Медийния център на Срещата на върха и бизнес форума на Инициативата „Три морета“, които ще се проведат на 8-и и 9-и юли 2021 г. в Националния дворец на културата (НДК) в София. 

Акредитационните баджове се издават само след като представителите на медиите са изпратили необходимата информация, получили са потвърждение и са изпратили своя снимка. 

Достъп

 

Акредитираните представители на медиите ще бъдат посрещани на вход Б2 на НДК поне един час преди началото на приветствените церемонии (и в двата дни). Журналистите следва да носят своите акредитационни баджове и лични карти. След това ще преминат през проверка за сигурност. Представители на медиите без акредитационни баджове няма да бъдат допускани до НДК.

 

По време на провеждането на събитията ще бъдат спазвани противоепидемични мерки. Представителите на медиите ще преминат през проверка за наднормена телесна температура. Използването на лични предпазни средства (маски) е задължително. Във всяка зала, до която имат достъп представители на медиите, следва да бъде спазвана физическа дистанция.

 

На представителите на медиите, с изключение на фотографи и видео оператори, ще бъде предоставен достъп само до Медийния център и точките за стенд-ъп. Изключение е финалната пресконференция на 9-и юли, за която броят на седящите места е ограничен. Достъп до отразяване на пресконференцията в зала 6 на НДК на 9 юли ще бъде предоставян с приоритет на медии от държавите, чиито президенти участват в пресконференцията.

 Достъп до Срещата на върха (Президентските панели) ще бъде осигуряван само за екипите на Българската национална телевизия в качеството ѝ на официален оператор на Инициативата, както и за официални фотографи и оператори на президентите (всяка делегация може да бъде придружена от не повече от един официален фотограф и един официален оператор). 

Отразяване на Срещата на върха 

Медийният център (Зала 4 и Зала „Олимп“ на НДК) ще бъде оборудван с работни маси и интернет достъп. Акредитираните представители на медиите ще могат да проследят Форума (работният език на форума е английски) на видео екрани, разположени в Медийния център. 

Официалният медиен партньор на събитието БНТ ще предоставя видео за акредитираните медии в Медийния център, където ще са налични 30 HD SDI слота за видео разпространение. Медиите следва да носят със себе си подходящ кабел, за да ги използват. Стенд-ъп точките и точките за брифинги са разположени в близост до Медийния център. 

Медиите, които са членове на EBU (European Broadcasting Union), ще получават видео директно чрез международния обмен. 

Медиите, които не са членове на EBU, ще могат да получат картина в реално време на уебсайтове, които ще бъдат публикувани на тази страница. 

Снимки ще могат да се теглят на следния уеб адрес:

https://flickr.com/photos/193341046@N03/ 

 

Получаване на акредитационните баджове 

Представителите на българските медии ще могат да получат своите баджове на 6-и и 7-и юли от 10.00 до 13.00 часа от Прессекретариата в Администрацията на президента на бул. Княз Александър Дондуков 2. 

Представителите на медиите, които пътуват със своите делегации, ще получават акредитационните си баджове от съответната дипломатическа мисия в България.

Другите чуждестранни представители на медиите, които ще отразяват събитието независимо, са поканени да вземат баджовете си от Прессекретариата на българския държавен глава в Администрацията на президента на 7-и юли от 10 до 17.30 часа. 

Допълнителна информация за медиите ще бъде предоставяна от Прессекретариата на Администрацията на президента.

 

Лица за контакт по въпроси, свързани с медийното отразяване:

Таня Стефанова, Главен експерт, Дирекция „Връзки с обществеността“

Телефон: +359 (2) 9239 339

Мобилен: +359 889 305 395

Email: t.stefanova@president.bg

Теодора Ангелова, Старши експерт, Дирекция „Връзки с обществеността“

Телефон: +359 (2) 9239 790

Мобилен: +359 890 912 721

Email: t.angelova@president.bg