Снимки и видео

Снимки по време на събитието ще могат да се теглят на следния уеб адрес:
https://flickr.com/photos/193341046@N03/