Литва и Хърватия официално се присъединиха към Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“. Фондът до момента успешно е набрал още 290 милиона евро в парични вноски.

Полската национална банка за развитие (BGK) е направила вноска в размер на 250 милиона евро, а литовската агенция за публични инвестиции и развитие (VIPA) и хърватската банка за възстановяване и развитие (HBOR) – по 20 милиона евро. С последните инвестиции, капиталът на Фонда достигна 913 милиона евро. 


Допълнителната вноска на BGK, в допълнение към началната инвестиция от 500 милиона евро, бе обявена на Срещата на върха на инициативата „Три морета“ в Талин през октомври 2020 г. Литва и Хърватия се присъединяват официално към Фонда като oсновни акционери, наред с Полша, Румъния, Естония, Латвия, Унгария, Словения и България.

Инвестиционният фонд на инициативата „Три морета“ има за цел подкрепа за осъществяването на инфраструктурни проекти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Фондът ще инвестира в енергийната, транспортна и цифрова инфраструктура в държавите членки на Европейския съюз (ЕС) от ЦИЕ, граничещи с Балтийско, Адриатическо и Черно море, където необходимостта от дългосрочни инвестиции в националната инфраструктура е сред най-належащите в ЕС.