Държавният културен институт към министъра на външните работи, съвместно с фондация „Пимен Зографски – Национална художествена академия“ и с експертната подкрепа на специализираните дирекции от МВнР, проведе конкурс за създаване на графичен знак на българското домакинство на Инициативата „Три морета“. 

Комисия, съставена от представители на политическата дирекция „Външноикономически отношения“, Държавния културен институт и преподаватели от НХА, обсъди и оцени по точкова система постъпилите предложения за логотип. Проведено бе гласуване и от общо 12 постъпили предложения, журито номинира за победител проектът на Светлин Балездров.

 Избраният проект съчетава няколко компонента в минималистична композиция. Стилизираната книга, символизираща науката и образованието, формира група - препратка към обединените усилия на страните членки, разположени до трите европейски морета.