23 ноември 2020 г. 

Логото на „Три морета“ вече е регистрирано в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. В знак на приемственост българското домакинство ще продължи да ползва визуалната идентичност на инициативата

 Визуалната идентичност и марка на инициативата „Три морета“ получи регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Логото, създадено в рамките на естонското домакинство на инициативата, ще бъде използвано за насочване на вниманието към „Три морета“ като инструмент за регионално сътрудничество. 

В знак на приемственост и на консолидация на държавите, участващи в инициативата, българското домакинство ще продължи да популяризира „Три морета“ чрез регистрираното лого. За утвърждаване на инициативата ще продължи да функционира и разработения интернет сайт 3seas.eu с българска версия към него. 

Логото на „Три морета“ може да се използва от държавите членки, партньорите и трети страни за реклама на дейности и събития, които олицетворяват ценностите и целите на  инициативата „Три морета“.