На 8 и 9 юли 2021 г., в гр. София ще се проведе 6-та президентска Среща на върха на Инициативата „Три морета“ (ИТМ), на която България ще бъде домакин. Инициативата „Три морета“ стартира на ниво държавни глави като платформа за осигуряване на политическа подкрепа за ускорено икономическо развитие и засилено вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество и свързаност между 12 държави членки на ЕС, граничещи с Балтийско море, Адриатическо море и Черно море. 

Срещата на върха ще бъде съпроводена от бизнес форум, свързващ компании и заинтересовани страни от региона със стратегически чуждестранни инвеститори, като целта му е да се наложи като инструмент за привличане на нови инвестиции в Централна и Източна Европа и осигуряване на подкрепа за изпълнението на трансгранични и вътрешнорегионални проекти, имащи стратегическо значение за страните участнички. Друга основна цел ще бъде да се насърчи благоприятната инвестиционна среда и бизнес климата в региона чрез преки и активни делови контакти и мрежи.

От страна на държавата домакин – България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е пряко ангажирана с организацията на бизнес форума, съпътстващ Срещата на върха на държавните глави.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви информираме, че регистрацията за онлайн участие във форума е отворена на следния линк:

https://meeting15.com/en/join-event/the-ministry-of-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgaria-three-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510

Бизнес форумът ще предостави отлични възможности за запознаване на участниците с най-актуалните пазарни тенденции в специализираните панели (енергетика, транспорт, иновации и цифровизация), както и да научат повече за функционирането на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ и изискванията към представяните към фонда проекти.

В допълнение с удоволствие Ви съобщаваме, че интернет платформата предоставя възможности за онлайн осъществяване на преки контакти и провеждане на онлайн бизнес срещи между всички регистрирани участници.