Инвестиционният съветник към фонда „Три морета“ - Amber Infrastructure Group, обяви третата инвестиция на фонда на инициативата – придобиването на дял в Enery Development GmbH. Компанията развива дейност в сферата на възобновяемата енергия. Enery притежава портфолио от 85MW, - действаща соларна инсталация в България с капацитет 60 МW, както и още осем фотоволтаични площадки в Чехия и Словакия с обща мощност 25 MW.

Отделно, Enery разработва проекти с обща мощност от над 2GW, разположени в редица държави от „Три морета“, включително Румъния, България, Чехия, Словакия и Австрия.

 Това е третата инвестиция на фонда на „Три морета“. През декември миналата година беше обявена инвестиция в дигитална инфраструктура, а през октомври – в железопътния сектор.