В рамките на българското домакинство на регионалната инициатива „Три морета“ се проведе първата виртуална работна среща на експертите от страните участнички, които обсъдиха подготовката на следващата среща на върха в София. Инициативата „Три морета“ обхваща 12 държави от ЕС, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море.От българска страна участваха представители на Администрацията на президента и на Министерство на външните работи. В разговора участие взеха и представители на стратегическите партньори на инициативата - САЩ, които са и донор в Инвестиционния фонд. Стратегически партньори на инициативата са и Европейската комисия и Германия.

На срещата бяха обсъдени визията и приоритети за българското председателство, както и организация на събития в рамките на домакинството. България ще продължи да работи за консолидиране на инициативата „Три морета“ като платформа за регионално сътрудничество и ускорено икономическо развитие чрез реализацията на съвместни проекти в областта на енергийната, транспортната и цифровата свързаност.

Приоритет ще бъде изграждането на бизнес контакти, с което регионът ще привлече повече чуждестранни инвестиции и частни капитали, като начин за допълване на инструментите за сближаване на ЕС. В рамките на срещата беше подчертана необходимостта за привличане на бизнеса и на международните финансови институции при осъществяване на общите проекти.